item4
item2a
ガーブ抜き文字
大阪 京橋 レストラン
参考価格 左壁面文字列  200000円(正面ネオンサイン別)